ผลการค้นหา

รวมทั้งหมด 21 รายการ

2562-CRI-CS_230.jpg

รูปภาพ (81.39 KB)

รหัสภาพที่ 230 คำอธิบายภาพ: ชุดแฟนซี พ.ศ.2497 คุณป้ายุพยง (แถวหลังสุดคนที่ 4 นับจากซ้ายไปขวา)

2562-CRI-CS_241.jpg

รูปภาพ (83.01 KB)

รหัสภาพที่ 241 คำอธิบายภาพ: หนุ่มสาวชาวชียงแสนแต่งกายชุดแฟนซีไปงานกฐิน ภาพในช่วงปี พ.ศ.2512-2514

2562-CRI-CS_228.jpg

รูปภาพ (84.54 KB)

รหัสภาพที่ 228 คำอธิบายภาพ: คณะทอดกฐินสามัคคี ถ่ายภาพร่วมกัน ณ ที่ว่าการกิ่งอำเภอเชียงแสน [ปัจจุบัน คือ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน]

2562-CRI-CS_229.jpg

รูปภาพ (75.32 KB)

รหัสภาพที่ 229 คำอธิบายภาพ: ภาพขบวนกฐินแฟนซี ชูป้ายรายได้ของ แต่ละวัด แต่ละกลุ่ม แห่ไปยังวัดที่ทอดกฐิน (ภาพจากลุงหมอก สีใส)

2562-CRI-CS_242.jpg

รูปภาพ (93.27 KB)

รหัสภาพที่ 242 คำอธิบายภาพ: สาวชาวเชียงแสนแต่งงานชุดแฟนซีไปงานกฐิน