พิธีกรรมในการไร่หมุนเวียน

รายการไฟล์ (14)
ชื่อไฟล์ ประเภทข้อมูล
2563-TAK-KMW_Screenshot_20200807-193837.jpg
รูปภาพ
2563-TAK-KMW_Screenshot_20200807-193926.jpg
รูปภาพ
2563-TAK-KMW_Screenshot_20200807-194039.jpg
รูปภาพ
2563-TAK-KMW_Screenshot_20200807-193847.jpg
รูปภาพ
2563-TAK-KMW_Screenshot_20200807-193856.jpg
รูปภาพ
2563-TAK-KMW_Screenshot_20200807-193905.jpg
รูปภาพ
2563-TAK-KMW_Screenshot_20200807-193948.jpg
รูปภาพ
2563-TAK-KMW_Screenshot_20200807-194056.jpg
รูปภาพ
2563-TAK-KMW_Screenshot_20200807-194115.jpg
รูปภาพ
2563-TAK-KMW_Screenshot_20200807-194110.jpg
รูปภาพ
2563-TAK-KMW_Screenshot_20200807-194141.jpg
รูปภาพ
2563-TAK-KMW_Screenshot_20200807-194126.jpg
รูปภาพ
2563-TAK-KMW_Screenshot_20200807-194216.jpg
รูปภาพ
2563-TAK-KMW_Screenshot_20200807-194222.jpg
รูปภาพ