รู้จักชุมชน

ค้นหาชุมชน

รายชื่อชุมชนทั้งหมด

แสดงทั้งหมด 4 รายการ/จากทั้งหมด 48 รายการ

บ้านเหมืองแพร่, จ.เลย

ดูข้อมูลทั้งหมด

ชุมชนบ้านเหมืองแพร่ตั้งอยู่ในหุบเขาริมฝั่งลำน้ำเหือง(ชาวบ้านออกเสียงน้ำเหียง) และติดกับชายแดนไทย – ลาว ในท้องที่ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองเลย 115 กิโลเมตร  แต่เดิมอำเภอนาแห้ว ขึ้นอยู่กับอำเภอด่านซ้าย  ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบระหว่างหุบเขาไม่ม...

บ้านห้วยตองก๊อ , จ.แม่ฮ่องสอน

ดูข้อมูลทั้งหมด

ห้วยตองก๊อเดิมทีประชากรที่อาศัยอยู่นั้นมีบรรพบุรุษที่อพยพมาจากประเทศพม่าและอินเดียตามลุ่มน้ำสาละวินนำโดยนายโกแฮได้ตั้งถิ่นฐานกันที่แดลอเส่บะซึ่งเป็นจุดแรกที่ชาวบ้านห้วยปูลิงมารวมตัวกันและมาพร้อมกับชาวใหญ่ที่มาตั้งถิ่นฐานในเมืองแม่ฮ่องสอนสมัยนั้นเมื่อพ.ศ.2332หลักฐานสามารถยืนยันการอพยพคือการใช้เงินสกุ...

มัสยิดบางอ้อ , จ.กรุงเทพมหานคร

ดูข้อมูลทั้งหมด

ความเป็นมาของมัสยิดบางอ้อ           ในสมัยอยุธยา ก่อนกรุงศรีอยุธยาถูกเผา พ.ศ. 2310 ชาวเมืองอยุธยาได้มีภัยสงคราม โดยการล่องแพมาทางใต้ แยกกันไปคนละทิศละทางทั้งทหารและพลเรือน จนกระทั่งพระเจ้าตากสินยกทัพเรือมาจากจันทบุรีขับพม่าออกไปจากกรุงศรีอยุธยาได้ และตั้งกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงแทนกรุงศรีอยุธยา...

บ้านทุ่งบานเย็น , จ.พะเยา

ดูข้อมูลทั้งหมด

          ชุมชนทุ่งบานเย็น หมู่ที่ 13 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  พื้นที่ชุมชนแต่เดิมนั้นเป็นที่รกร้างว่างเปล่า นายจตุรงค์  บุญนัก รองนายกเทศบาลตำบลเชียงคำ เล่าถึงความเป็นไปของชุมชนบ้านทุ่งบานเย็นว่าแต่ก่อนนั้นตามสมัยโบราณท้องทุ่งอันกว้างใหญ่บริเวณนี้ หากจะทำการเกษตรใด ๆ นั้นคงยากด้วย...