เรื่องเล่าชุมชน |

แสดงทั้งหมด 7 รายการ/จากทั้งหมด 7 รายการ

ประวัติบ้านดอยล้าน


บ้านดอยล้าน ก่อนปี พ.ศ. 2464 อาศัยโดยชนชาติพันธุ์ม้ง (Jeff Rutherford และคณะ, 2005) ชาวบ้านหลายท่านยังได้ให้ความเห็นว่าชาติพันธุ์ลัวะน่าจะเคยอาศัยอยู่

บ้านดอยล้าน, จ. เชียงราย
9 มิ.ย. 64

ท่ามกลางธรรมชาติอันสดชื่นแห่ง เชียงคำ


สมัยโน้น อ.เชียงคำ ในควมรู้สึกผมไกลปานสุดหล้าฟ้าเขียว ถ้าเดินทางจากตัวจังหวัดเชียงราย ผ่านถนนราดฝุ่นผ่าน อ.เทิง และแยกขวาไปอีกร่วม 20 กม.นั่นแหละ จึงจ

เชียงคำ, จ. พะเยา
10 มิ.ย. 64

ศาลเจ้ากับชุมชน


“ศาลเจ้า” มิได้ทำหน้าที่เป็น “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” เท่านั้น ทว่ายังทำหน้าที่เป็น “พื้นที่แห่งการผ่อนคลาย” ของ “ชุมชน” จากการลงพื้นที่ “เพื่อสืบค้นควา

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, จ. ภูเก็ต
15 มิ.ย. 64

ภูมิทัศน์ของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย


“ภูมิทัศน์” ที่งดงามของ “ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย” ล้วนเป็นผลมาจาก “การมองการณ์ไกล” ของ “ผู้อาวุโส” แต่ละรุ่นกระทั่งปัจจุบัน ดังกล่าวนี้เองจึงได้บันทึกเกี่ยวกั

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, จ. ภูเก็ต
15 มิ.ย. 64

"โคลงกลอนอักษรจีน" กับ "พื้นที่ภายในจิตใจ"


"จุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง" กับ "พื้นที่สาธารณะ" บ่อยครั้งที่ "ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง" ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสาธารณะ ในห้วงประเพณีถือศีลกินผัก "วงเว

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, จ. ภูเก็ต
15 มิ.ย. 64

เมื่อ "ที่โล่ง" ทำหน้าที่เป็น "พื้นที่ทางวัฒนธรรม"


ช่วงเวลาหนึ่ง "ที่โล่ง" บริเวณ "ศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง" ทำหน้าที่เป็น "พื้นที่ประกอบพิธีโก้ยโห้ย" (ลุยไฟ) ของ "ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง" ใน "ห้วง" ขอ

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, จ. ภูเก็ต
15 มิ.ย. 64

เมื่อ "ถนน" ทำหน้าที่เป็น "พื้นที่ทางวัฒนธรรม"


ในงาน "พ้อต่อ" ปี พ.ศ. 2552 "ถนน" นอกจากทำหน้าที่เป็น "พื้นที่" สำหรับ "การสัญจร" "ถนน" ยังทำหน้าที่เป็น "พื้นที่ทางวัฒนธรรม" "ชุมชน" ในย่านเมืองภูเก

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, จ. ภูเก็ต
15 มิ.ย. 64