เรื่องเล่าชุมชน |

แสดงทั้งหมด 3 รายการ/จากทั้งหมด 3 รายการ

การประชุม “ถ่าวเก๊หล่อจู้”


ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของ “ถ่าวเก๊หล่อจู้” ในห้วงประเพณีถือศีลกินผัก คณะกรรมการที่ทำหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ต้องมีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจ ให

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, จ. ภูเก็ต
15 มิ.ย. 64

เล่าเรื่อง "โรงทาน"


ห้วงเวลาการถือศีลกินผัก "ณ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง" กล่าวได้ว่า "สถานที่แห่งนี้เป็น "ศูนย์รวม ศรัทธา" ของ "ผู้คนทั่วทุกสารทิศ" จึงทำให้ "โรงทาน" "

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, จ. ภูเก็ต
15 มิ.ย. 64

เล่า "คืนวันฝนตก"


ห้วงเวลา 9 วัน ของการถือศีลกินผัก "ทุกพื้นที่" ใน "ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง" "มาก" ไปด้วย "ผู้คน" ที่ "ต่างถ้อยทีถ้อยอาศัย" รวมถึง "ช่วยกันหยิบจับค

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, จ. ภูเก็ต
15 มิ.ย. 64