เรื่องเล่าชุมชน |

แสดงทั้งหมด 6 รายการ/จากทั้งหมด 6 รายการ

เล่าเรื่อง "ถ่าวเก๊หล่อจู้"


การจัดแสดงส่วนที่ 3 ของ "พิพิธภัณฑ์จุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง" เป็นการ "เล่าเรื่องราวด้วยภาพถ่าย" ของ "ผู้คนหลากหลาย" ที่ร่วมกัน "เสียสละ" เพื่อให้ "การถือศี

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, จ. ภูเก็ต
15 มิ.ย. 64

เล่าเรื่อง "การข้ามผ่านข้อจำกัด" หรือ "โก้ยห่าน"


"โก้ยห่าน" "การข้ามผ่านข้อจำกัด" "การข้ามผ่านเคราะห์กรรม" กล่าวคือ "การก้าวข้ามผ่านความทุกข์เข็ญ อุปสรรคนานาในชีวิต" "พิธีกรรม" จึงมุ่งหมายเพื่อ "ปัดเ

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, จ. ภูเก็ต
15 มิ.ย. 64

เล่าเรื่อง "โหล่ก๊อตี่น"


"โหล่ก๊อตี่น" มีที่มาจาก "การบรรเลงดนตรีในคณะงิ้วของชาวฮกเกี้ยน" มุ่งหมายเพื่อ "กระตุ้นเร้า" ให้ผู้ชม "ดำดิ่ง" ไปกับเนื้อเรื่อง สำหรับ "ชาวจีนภูเก็ต"

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, จ. ภูเก็ต
15 มิ.ย. 64

วงมโหรีมอญ


วงมโหรีมอญแต่เดิมประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี 5 ชนิด ได้แก่ จยาม (จะเข้), โกร่เจิกป๊อย (ซอสามสายมอญ), กะลด (ขลุ่ย), หะเด (ฉิ่ง) และปงตาง (กลองสองหน้าขนาดย

เจ็ดริ้ว , จ. สมุทรสาคร
18 มิ.ย. 64

การเล่นสะบ้า


การเล่นสะบ้า (อุมาภรณ์ วงศ์วิสิฐศักดิ์, 2547) เป็นการละเล่นของคนมอญเจ็ดริ้วโดยมักเล่นกันในช่วงสงกรานต์ การเล่นสะบ้าแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือสะบ้าทอย แ

เจ็ดริ้ว , จ. สมุทรสาคร
18 มิ.ย. 64

กี่จือ พิธีเรียกขวัญให้สู่ตัวของชาวปกาเกอะญอ


กี่จือ (พิธีผูกข้อมือเรียกขวัญของปวาเกอญอ) พิธีกรรมผูกข้อมือ การผูกข้อมือเรียกขวัญของพี่น้องชาวปกาเกอะญอ ปีนึงจะมีอยู่ 2 ครั้ง ครั้งแรกช่วง

บ้านห้วยตองก๊อ , จ. แม่ฮ่องสอน
19 มิ.ย. 64