เรื่องเล่าชุมชน |

เชียงคำ, จ. พะเยา 10 มิ.ย. 64

รสหวานของเชียงคำในอดีต

อีดอ้อย หีบอ้อย เป็นเครื่องมือที่ใช้หีบคั้นต้นอ้อยเพื่อให้ได้น้ำอ้อย ใช้วัว ควายเทียมดันลูกหีบให้หมุนไปรอบๆหีบ คั้นน้ำอ้อยออกมาเคี่ยวในกระทะจนข้นเหนียว หยอดลงบนแตะไม้ไผ่สาน รอให้เย็นเป็นก้อน จึงสามารถนำไปใช้ได้

ในอดีตมีอยู่หลายหมู่บ้านในพื้นที่เมืองเชียงคำ ที่มีการทำไว้ใช้ภายในชุมชน ใว้ใส่อาหาร พกไว้ใช้กินกับข้าว เวลาออกไปทำนา หรือในยามเดินทางไกล และจะมีพ่อค้าล้อวัวมารับซื้อตามบ้านเพื่อไปขายต่อในพื้นที่อื่นต่อไป ปัจจุบันยังมีการทำน้ำอ้อยในพื้นที่บ้านสบบง อ.ภูซาง (ซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่ของอำเภอเชียงคำ)เป็นแหล่งใหญ่ที่ยังทำอยู่หลายหลังคาเรือน และมีการส่งเสริมจากหลายหน่วยงาน มีการพัฒนาจากของดั้งเดิม อ้อยก้อน เป็นอ้อยกะทิ และแบบผงเพื่อใส่กาแฟ และปรุงอาหารได้


เรื่องเล่าชุมชน

หมวดหมู่