เรื่องเล่าชุมชน |

เชียงคำ, จ. พะเยา 10 มิ.ย. 64

ศูนย์รับผู้อพยพเชียงคำ บ้านแก ต.ภูซาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ศูนย์รับผู้อพยพเชียงคำ บ้านแก ต.ภูซาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา หรือศูนย์รับผู้อพยพลี้ภัยสงคราม ค.ศ.1975 -1987 (พ.ศ.๒๕๑๘ -พ.ศ.๒๕๓๐) เหตุการณ์สู้รบในศึกสงครามอินโดจีนในครั้งนี้ เกิดการอพยพย้ายที่อยู่หนีภัยสงคราม บางส่วนเสียชีวิตจากการจมน้ำตายในขณะข้ามแม่น้ำโขง บางส่วนก็ถูกโจรฆ่าชิงทรัพย์ ถูกซุ่มยิงในขณะข้ามเขตแดนมายังประเทศไทย และได้เข้ามาอาศัยอยู่ที่ศูนย์รับผู้อพยพลี้ภัยสงครามที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยสี่เกือบทั้งหมดคือ มูลนิธิเมตตาธรรม และองค์การสหประชาชาติ (United Nations) เป็นต้น ผู้อพยพส่วนใหญ่จะถูกส่งตัวไปยังประเทศที่สาม ส่งผลให้ผู้อพยพต้องกระจายไปอยู่ทั่วโลก อาศัยอยู่ในประเทศต่างๆ เช่นเกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ แคนาดา และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น หลังศูนย์อพยพปิดตัวลง ผู้อพยพบางส่วน ได้แยกย้ายกันไปอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆทั้งในเขต อ.ภูซางและ อ.เชียงคำ จนถึงทุกวันนี้

ทีมงานได้มีโอกาสได้พบกับ คุณยายทองหยิบ เชื้อสะอาด อายุ 86 ปี ในอดีตท่านเคยเป็นครูฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ให้กับผู้อพยพในปี พ.ศ.2522 เป็นการฝึกอาชีพ ทักษะฝีมือให้กับผู้อพยพได้มีความรู้ติดตัว มีส่วนสำคัญในการคัดเลือกให้ไปอยู่ในประเทศต่างๆ เพื่อตั้งรกรากและสร้างครอบครัวต่อไป

     


   

-------------------------------------
สนับสนุนโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
ข้อมูลจาก : www.hugchiangkham.com(ฮักเจียงคำ)
: ที่ว่าการอำเภอภูซาง
: คุณยายทองหยิบ เชื้อสะอาด
: เพจ วิถีชีวิตแห่งอิ้วเมี่ยน

เรื่องเล่าชุมชน

หมวดหมู่